Full service internetmarketing

Aanbod Werkgever Rijk

Overzicht aanbod mobiliteitsorganisaties per Rijksonderdeel

Onderstaand vind je het aanbod van onze mobiliteitsorganisaties per Rijksonderdeel. 

EC O&P WORKFLOW

Deze informatie is bedoeld voor medewerkers werkzaam bij de ministeries en regionale rijksorganisaties, met uitzondering van Belastingdienst en Dienst Justitiële Inrichtingen en Rijkswaterstaat.

Loopbaan en ontwikkeling > Werkplaatsen
De werkplaats is voor rijksmedewerkers die stappen willen zetten in hun loopbaan. De werkplaats kan ingezet worden voor medewerkers die in de onderzoek- en oriëntatiefase zitten of ‘arbeidsmarkt-klaar’ zijn. De medewerker kan met zijn of haar leer- en/of ontwikkelvraag actief aan het werk. Een werkplaats kan een aanvulling zijn op een loopbaantraject. Ook medewerkers zonder loopbaantraject met een leervraag kunnen zich aanmelden. Er zijn vier thema’s per werkplaats.

Werkplaats: Netwerken
De medewerker kan met zijn of haar leer- en/of ontwikkelvraag actief aan het werk. In deze werkplaats kun je je netwerk in kaartbrengen. Onderzoek je met elkaar hoe je je netwerk uit kunt breiden en ga je aan de slag met het doel dat je met netwerken wilt bereiken.
Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over Loopbaan en ontwikkeling

Werkplaats: Schriftelijke presentatie
De medewerker kan met zijn of haar leer- en/of ontwikkelvraag actief aan het werk. Deze werkplaats is voornamelijk gericht op het schrijven van bijvoorbeeld een goede motivatie bij sollicitaties, een persoonsprofiel of samenvatting voor een LinkedIn profiel. Ook kan het cv komt aan de orde komen.
Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over Loopbaan en ontwikkeling

Werkplaats: Presenteren van jezelf
De medewerker kan met zijn of haar leer- en/of ontwikkelvraag actief aan het werk. In deze werkplaats ga je aan de slag met je presentatie in het algemeen. Je hebt een idee over wie je bent, wat je kunt en wat je uit wil stralen. Je wilt dit duidelijk en kort communiceren en zichtbaar maken op een geloofwaardige manier. Je kunt oefenen, anderen mee laten kijken, en jouw “brand” of “pitch” opstellen of aanscherpen.
Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over Loopbaan en ontwikkeling

Werkplaats: Gesprek voeren
De medewerker kan met zijn of haar leer- en/of ontwikkelvraag actief aan het werk. Deze werkplaats is voornamelijk gericht opbijvoorbeeld het voeren van netwerk- en sollicitatiegesprekken en ontwikkelgesprekken. Je wilt meer invloed op het gesprek uitoefenen waardoor je jezelf beter neerzet.
Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over Loopbaan en ontwikkeling

Vragen of heeft u advies nodig? Kijk voor meer informatie, data en locaties op: motrainingen.nl. Heeft u een vraag? Mail dan met trajectbegeleider loopbaan en mobiliteit Petra.Stroeve@rijksoverheid.nl of trainer Els.Ramak@rijksoverheid.nl.

EMPLOYABILITY CENTER

Deze informatie is bedoeld voor medewerkers van de Belastingdienst.

De workshop ‘Haal het beste uit jezelf en je netwerk!’ is onder andere verzorgd door het Employability Center van de Belastingdienst. Wist je dat er nog meer workshops en trainingen zijn die het Employability Center aanbiedt waarmee je verder op onderzoekstocht kunt?

Workshops en trainingen
De workshops en trainingen van het Employability Center kunnen je helpen bij het ontwikkelen van:

 • jouw Personal brand (jij als merk)
 • je LinkedIn-profiel
 • je netwerkvaardigheden
 • je mondelinge- of schriftelijke sollicitatievaardigheden
 • wegwijs op de arbeidsmarkt zijn

Ook kun je individueel een traject volgen dat je helpt bij het ontdekken van jouw sterke punten en kwaliteiten, de werkzaamheden waarvan je energie krijgt en bij het inzicht te krijgen in de veranderingen die plaatsvinden in jouw vakgebied en huidige functie.

Voor het cursus- en trainingsaanbod en meer informatie ga je naar:
http://intranet.belastingdienst.nl/employability/employability-traject/ 
http://intranet.belastingdienst.nl/employability/workshop/

Aan het cursus- en (trainings)aanbod van het Employability Center zijn geen kosten verbonden. Bespreek met je leidinggevende wat de mogelijkheden zijn.

Adviseurs
Kun je nog geen keuze maken, wil je weten hoe je één en ander bespreekbaar maakt met je leidinggevende of wil je graag persoonlijk advies? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs in jouw woon- of werkomgeving via employability.center@belastingdienst.nl of op telefoonnummer 088 - 155 18 33.

TEAM IDU

Deze informatie is bedoeld voor alle medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

De mobiliteitsadviseurs van DJI staan klaar om je te ondersteunen bij de volgende vragen:

 • het ontdekken van je sterke punten en kwaliteiten
 • het vinden van de werkzaamheden waarvan je energie krijgt
 • de ontwikkelingen van de huidige arbeidsmarkt
 • de veranderingen die plaatsvinden in jouw vakgebied en huidige functie
 • het ontdekken van je eigen inzetbaarheid: nu en in de toekomst
 • het arbeidsmarktklaar maken (dmv CV, brief, sollicitatievaardigheden en social media)
 • de begeleiding bij één van de SBF-arrangementen

Ga naar de HR-adviseur van je eigen locatie voor meer informatie of mail je vraag naar helpdeskidu@dji.minjus.nl. Aan het cursus- en (trainings)aanbod van het team IDU zijn geen kosten verbonden. Bespreek met je leidinggevende wat de mogelijkheden zijn.

Adviseurs
Wil je persoonlijk advies ? Wil je weten hoe een en ander bespreekbaar te maken met je leidinggevende? Mail een van onze adviseurs en zij verwijzen je graag door naar de mobiliteitsadviseur van je regio.
Hilde Binnekamp h.binnekamp@dji.minjus.nl 
Saskia de Bruine s.bruine@dji.minjus.nl

CORPORATE DIENST RIJKSWATERSTAAT

Deze informatie is bedoeld voor medewerkers van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat wil je helpen het beste uit jezelf te halen. Je steunen in je loopbaan. En je laten ontdekken hoe leuk én lonend het is om jezelf te ontwikkelen. Op het gebied van vitaliteit, loopbaanontwikkeling én leren en ontwikkelen zijn er volop kansen om met je toekomst actief aan de slag te gaan. Van workshops en trainingen tot coaching.

Meer weten? Kijk op het Rijkswaterstaat-intranet: Medewerkers > HRM > Functie & Loopbaan > Loopbaanontwikkeling > Instrumenten loopbaanontwikkeling.

Aan het interne cursus- en trainingsaanbod van Rijkswaterstaat zijn geen kosten verbonden. Bespreek met je leidinggevende wat de mogelijkheden zijn.

Inzetbaarheidsadviseurs
Wil je graag persoonlijk advies? De inzetbaarheidsadviseurs weten precies hoe jij het beste uit jezelf haalt. Ze kunnen je bovendien alles over de producten en diensten binnen Rijkswaterstaat vertellen, zodat je altijd met het juiste instrument aan de slag gaat. Neem contact op met de inzetbaarheidsadviseur uit jouw regio. Kijk voor hun namen en contactgegevens op het Rijkswaterstaat-intranet: Medewerkers > HRM > Thema’s > Loopbaaninspiratie > Inzetbaarheidsadviseurs.

LOOPBAANBEGELEIDING DEFENSIE 

Deze informatie is bedoeld voor medewerkers van Defensie.

Mensen zijn de belangrijkste schakel binnen de Defensieorganisatie. Persoonlijke aandacht voor het individu vormt dan ook de kern van het personeelsbeleid van Defensie. Defensie ondersteunt jou bij het vormgeven van je loopbaan door mee te denken over passende functies en (on)mogelijkheden binnen de organisatie die passen bij jouw talenten en zorgen voor een optimale personeelsopbouw. Bovendien zorgt de organisatie dat je de juiste kennis en ervaring op kunt doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen loopbaan, maar Defensie zorgt dat je daarbij goed wordt begeleid, vanaf het moment van instroom tot en met het moment van uitstroom.

Loopbaanbegeleiding per defensieonderdeel
Er is gekozen om de loopbaanbegeleiding decentraal op de verschillende defensieonderdelen in te richten. Het aantal loopbaanbegeleiders per onderdeel is afhankelijk van het aantal medewerkers dat in aanmerking komt  voor loopbaanbeleid. Het is aan de loopbaanbegeleiders op de verschillende onderdelen de taak om met elkaar in gesprek te blijven. Dit heeft als voordeel dat je heel eenvoudig kunt wisselen van defensieonderdeel. Dit bevordert jouw mobiliteit.
De loopbaanbegeleiders ondersteunen jou met het werken aan persoonlijke ontwikkeling en of oriëntatie op vervolgfuncties, zowel intern als extern. Via onderstaande intranetlinks kun je in contact komen met de loopbaanbegeleider van jouw onderdeel.

Loopbaanbegeleiding CZSK
Militairen 
Burgers 

Loopbaanbegeleiding CLAS
Militairen
Burgers

Loopbaanbegeleiding CLSK
Militairen
Burgers

Loopbaanbegeleiding KMAR
Militairen
Burgers

Loopbaanbegeleiding Defensie Ondersteuningscommando
Mail naar LBB.BP.CDC@mindef.nl

Loopbaanbegeleiding Defensie Materieel Organisatie
Mail naar DMO.PenO.Cluster.Loopbaanbegeleiding.BP@mindef.nl

Loopbaanbegeleiding Defensie Bestuurstaf
Mail naar BS.Loopbaanbegeleiding.Burgerpersoneel@mindef.nl

Re-Employement organisatie(REP)
REP houdt zich bezig met de persoonlijke en professionele ontwikkeling van (burger)medewerkers. Via REP kun je voor 3 tot 6 maanden tijdelijke werkzaamheden op een andere afdeling of bij een ander defensieonderdeel uitvoeren. Zo kun je op een andere plek werkervaring opdoen en je horizon verbreden.